Оптима – ВКР ЕООД

ЕИК: 827205959

optima@insoftg.net

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна техника и битова техника, търговия с лекарства и лекарствени препарати, комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна, строително – монтажна работа, ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина, производство, изкупуване, събиране, заготовка, преработка, пакетаж и продажба на селскостопанска продукция, туристически услуги, международен и вътрешен туризъм, организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно – развлекателни игри, транспортни, таксиметрови услуги, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, товаро-разтоварна дейност, разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе – сладкарници, безалкохолни напитки, рекламна дейност и маркетинг, отдаване под наем на вещи, машини и автомобили, хотелиерство, авторемонтни услуги и ремонт на битова техника, производствена дейност, машиностроене, производство и продажба на едро и дребно на готови облекла и шивашки услуги. Даване под наем на собствени недвижими имоти и други дейности с недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които са необходими разрешения или лицензи ще бъдат извършвани след получаването им.

За връзка с фирма Оптима – ВКР ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.