Полихимтех – Петър Копчев ЕТ

ЕИК: 827136210

Полихимтех - Петър Копчев ЕТ

Предмет на дейност: Разработване и производство на полимерни композиционни материали, разработване и производство на смазочни и смазочноохлаждащи течности и материали, консултации в областта на технологията и производството, на технологията и производството на композиционни и други материали, анализ и изследване на суровини и материали, експертни обосновки на технологични процеси по производство на нови материали, вътрешна и външна търговия.

За връзка с фирма Полихимтех – Петър Копчев ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.