Русис ЕООД

ЕИК: 117626522

Русис ЕООД

Предмет на дейност: Проектиране, изработка, ремонт и поддръжка на автоматизирани системи, машини и апарати и търговия с тях, конструкторска и проектантска дейност, покупко-продажба на автомобили и превозни средства, извършване на счетоводни услуги, ресторантъорство и туристическа дейност в страната и чужбина, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, ноу – хау, рекламна и конструкторска дейност, комисионна и предприемаческа дейност, маркетингови услуги, дистрибуторска дейност, търговия – вътрешна и външна с резервни части, машини и съоръжения, метали, нефтопродукти, хранителни стоки и стоки за бита, производство и изкупуване в преработен и непреработен вид на селскостопански произведения и търговия с тях, книгопечатане и книгоразпространение, антикварна дейност, транспортна дейност и транспортни услуги, включително международен автомобилен транспорт – със собствен и нает транспорт за физически и юридически лица в страната и чужбина, строително – ремонтна дейност, изграждане с цел експлоатация и търговия с недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност незабранена със закон, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки със стоки и услуги от предмета на дейност.

За връзка с фирма Русис ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.