Специални Телове и Гвоздеи АД

ЕИК: 117033536

office.swn@mail.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

За връзка с фирма Специални Телове и Гвоздеи АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.