Сребърна – ООД ООД

ЕИК: 827183995

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия, снабдяване, дървообработване, извършване на услуги, изкупуване и преработка на диворастящи продукти, спедиторска дейност, внос, износ, реекспорт и туризъм, работа по договори с горските стопанства, други фирми и организации. Допълнителен предмет на дейност – дърводобив, производство на фиданки, залесяване, лесокултурна дейност, лов, дивечовъдство, транспортна дейност, ново строителство, строително-ремонтни работи, селскостопанска дейност.

За връзка с фирма Сребърна – ООД ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.