Транс-Карго ООД

ЕИК: 827238464

tcargo@regiana.net

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки със селскостопански, промишлени и хранителни стоки;търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешни и международни транспорти услуги; спедиторска дейност; агентиране; фрахтоване; брокерски услуги; строеж и ремонт на кораби и корабна техника; корабоплаване;лизинг; ноу-хау; контрол по качеството и количеството на приемани и отправяни товари/сюрвеер/; международен и вътрешен туризъм; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешна и външна търговия с тютюн и тютюневи изделия; алкохолни и безалкохолни напитки; вътрешна и външна търговия с нови и употребявани автомобили и резервни части; импресарска дейност; строителство и строително-ремонтна дейност; сделки с интелектуална собственост; внос, износ, търговия и сервиз на селскостопанска техника.

За връзка с фирма Транс-Карго ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.