Химекс ЕООД

ЕИК: 117021256

Company placeholder

Предмет на дейност: Внос и износ на различни видове стоки, суровини и материали, бартерни, експортни и реекспортни, компенсационни, многостранни, лизингови, снабдителски, обменни, транзитни, посреднически, комисионерски и други специфични вътрешни и външноикономически операции със суровини и материали, готови изделия, оборудване, резервни части, химикали и ресурси с производствено предназначение за леката промишленост и другите отрасли, посредничество, представителство и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност, производство, изкупуване и преработка на всички видове растителна и животинска селскостопанска продукция с цел реализацията й в първичен и преработен вид на вътрешния и международния пазар, организиране и снабдяване на магазинни мрежи, хотелиерска и ресторантъорска дейност в собствена и наета база.

За връзка с фирма Химекс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.