Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Цел на проекта: Насърчаване и подкрепа на трайното икономическо развитие на трансграничния регион (окръг Олт, регионите Русе и Враца), чрез подобряване и увеличаване на трансграничното сътрудничество на ниво предприятие. Специфичната…

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

Цел на проекта: Подпомагане на развитието на икономическото сближаване на румънско-българския регион (окръг Олт, град Русе, област Враца) чрез създаване на уеб мрежа за популяризиране на гранични събития (панаир, изложби,…

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

Цел на проекта: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на мрежа от регионални трансгранични информационни центрове от двете страни на границата, разположени в Слатина, Александрия, Гюргево, Враца и Русе и…

Подпомагане на женското предприемачество

Подпомагане на женското предприемачество

Цел на проекта: Да допринесе за насърчаване на предприемачеството сред населението в активна възраст в област Русе. Подкрепа на жени – потенциални предприемачи, които се интересуват от стартиране и управление…

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост

Цел на проекта:Целта на проекта е създаване на Регионален център за професионално обучение на работници от шивашката и кожарската промишленост в Русе, лицензиран за 15 професии и специалности в двата…

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на гражданското общество за активен принос в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на достиженията на правото на ЕС и българското законодателство, свързани…

Край на съдържанието

Край на съдържанието