Университетска наука и МСП в област Русе (USSMERR)

Университетска наука и МСП в област Русе (USSMERR)

Цел на проекта:Да доближи изследователите от Русенския университет до бизнес и социално-икономическата реалност в региона: МСП и техните мениджъри от една страна, студенти, граждани и изучаване и представяне на нуждите…

Край на съдържанието

Край на съдържанието