Завършен проект

Подпомагане на женското предприемачество

Supporting women's entrepreneurship

Продължителност: 1 април, 2007 – 1 януари, 2008

Цел на проекта: Да допринесе за насърчаване на предприемачеството сред населението в активна възраст в област Русе. Подкрепа на жени – потенциални предприемачи, които се интересуват от стартиране и управление на собствен бизнес.

Местоположение: Русе

Резултати: Подпомогна 28 безработни и заети жени да започнат собствен бизнес. Придобити теоретични знания и практически умения по предприемачество. Подобрена способност за заетост и реализация на пазара на труда.

Партньор(и) по проекта:

  • NCVT (водещ партньор)
  • Русенска търговско-индустриална камара

Донор(и) на проекта:

  • Министерство на труда и социалната политика
  • Phare 2004/HRDPE/ГРАНТОВЕ