Присъединете се към нашия екип в РТИК

В Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) нашата цел е да подкрепяме и развиваме местния бизнес и икономически потенциал. При нас, Вие ще имате възможността да работите в среда, която стимулира иновации и лично развитие, докато активно допринасяте за просперитета на бизнес средата в Русе.

Като част от нашия екип, Вие ще бъдете включени в множество проекти, които ускоряват икономическото развитие на региона. РТИК предлага не просто работно място, а вълнуващ път към професионално израстване, където всяка роля е съществена за нашата мисия и за подкрепата, която предоставяме на нашите членове.

Отворени позиции

Няма публикации