Австрия (4) | Белгия (14) | България (55) | Великобритания (13) | Германия (5) | Гърция (18) | Дания (1) | Естония (2) | Ирландия (7) | Испания (26) | Италия (23) | Кипър (5) | Латвия (1) | Люксембург (1) | Малта (2) | Нидерландия (10) | Норвегия (1) | Полша (3) | Португалия (7) | Румъния (24) | Северна Македония (2) | Словения (5) | Сърбия (3) | Унгария (4) | Франция (10) | Хърватия (2) | Чехия (1) | Швейцария (1) | Швеция (4) | Общо (254 Партньори)

International Chamber of Commerce

International Chamber of Commerce

ICC е световната бизнес организация, която позволява на бизнеса да осигури мир, просперитет и възможности за всички. Той е институционален представител на повече от 45 милиона компании в над 100 страни с мисия да накара бизнеса да работи за всички, всеки ден и навсякъде. Чрез уникална комбинация от застъпничество, решения и установяване на стандарти, ICC…

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCHAMBRES – Association of European Chambers of Commerce and Industry

Създадена през 1958 г. като пряк отговор на създаването на Европейската икономическа общност. Eurochambres действа като очите, ушите и гласа на камарите и бизнес общността. Eurochambres представлява над 20 милиона предприятия в Европа чрез 45 членове (43 национални асоциации на търговски и индустриални камари и две транснационални камерни организации) и европейска мрежа от 1700 регионални…

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

European Business and Innovation Centre Network (EBN)

EBN (Европейска мрежа от центрове за бизнес и иновации) е организация с нестопанска цел, която обслужва паневропейска, глобална общност от хора, които използват иновативния бизнес като двигател за регионално (икономическо) развитие. Инициативите на EBN включват сертифициране на EU|BIC, разработване и разпространение на качествени програми за подкрепа на бизнеса, улесняване и иницииране на сътрудничество по проекти,…

Българска търговско-промишлена палата

Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р България. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и…

The European Digital Learning Network (DLEARN)

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Мрежа, съставена от 27 различни организации на ЕС, активни в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива, има за цел да приеме предизвикателствата, донесени от цифровата революция по отношение на несъответствието на цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество. Проекти

World Chambers Network (WCN)

World Chambers Network (WCN)

Търговските камари – с над 400-годишна история и представени в повечето страни – са доверени точки за контакт и трети страни в регионалната, националната и международната търговия. Камарите представляват най-голямата организирана бизнес група в света с повече от 12 000 офиса на камарата по целия свят, които имат над 40 милиона бизнес членове. Световната мрежа…

International Trade Centre

International Trade Centre

Международният търговски център (ITC) е единствената агенция за развитие, която е изцяло посветена на подкрепата за интернационализацията на малките и средни предприятия (МСП). Мисията на ITC е да насърчава приобщаващо и устойчиво икономическо развитие и да допринася за постигането на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. ITC работи за създаване на „търговско въздействие за…

GS1

GS1

GS1 е водеща глобална организация, посветена на проектирането и прилагането на глобални стандарти и решения за подобряване на ефективността и видимостта на веригите за търсене и предлагане в световен мащаб и между секторите. Системата от стандарти GS1 е най-широко използваната стандартна система за веригата за доставки в света.

Danube Chambers of Commerce Association

Danube Chambers of Commerce Association

DCCF е едно от най-важните международни сътрудничества в Дунавския регион. Като международна асоциация тя може да популяризира целите на ЕС и да допринесе за развитието на единния пазар и на трансграничното социално и икономическо сътрудничество.

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС….

Край на съдържанието

Край на съдържанието