Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Информационни дни за разработване на иновации в предприятията

Информационни дни за разработване на иновации в предприятията

9 април | 10:00 12:00

Русенска Търговско-Индустриална Камара представя информация за предстояща серия от информационни дни, организирани от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа. Събитията са част от процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма за Конкурентоспособност и Иновации на Европейския съюз.

Информационните дни имат за цел да осведомят българските предприятия за възможностите за получаване на подкрепа за повишаване на тяхната иновационна дейност, съгласно тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). Предвидено е безвъзмездно финансиране на обща стойност 127 млн. лв., като процентът на съфинансиране варира между 25 и 60%, в зависимост от категорията на предприятието.

Целева аудитория:

Микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация. Големи предприятия могат да кандидатстват в партньорство с МСП.

Ключови дати и местоположения:

  • Враца: 26 март 2024 г., Областна администрация – Враца, 11:00 – 13:00 ч. (Регистрация: 10:30 – 11:00 ч.)
  • Видин: 27 март 2024 г., Общински съвет – Видин, 10:00 – 12:00 ч. (Регистрация: 09:30 – 10:00 ч.)
  • Велико Търново: 08 април 2024 г., Община Велико Търново, 11:00 – 13:00 ч. (Регистрация: 10:30 – 11:00 ч.)
  • Русе: 09 април 2024 г., зала „Св. Георги“, Областна администрация – Русе, 10:00 – 12:00 ч. (Регистрация: 09:30 – 10:00 ч.)
  • …и други градове по програмата.

Крайният срок за кандидатстване:

15 май 2024 г., до 16:30 часа.

Регистрация за участие:

Заинтересованите страни могат да заявят своето участие като попълнят регистрационната форма тук:

За допълнителна информация и въпроси относно процедурата и информационните дни, участниците могат да се обръщат към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерството на иновациите и растежа.

Русенската Търговско-Индустриална Камара ви призовава да се възползвате от тази възможност да научите повече за поддържането и разработването на иновации във вашите предприятия. Нека заедно допринесем за по-иновативна и конкурентоспособна бизнес среда в България.

Безплатно

Министерство на иновациите и растежа

+359 2 807 5336

Вижте уебсайта на Организатор

Областна администрация – Русе

пл. "Свобода" 6
Русе, Русе 7000 Bulgaria
+359 82 812 223
Вижте Място на провеждане уебсайт