Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Покана за участие в семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“, гр. Русе

29 ноември, 2022 | 9:30 30 ноември, 2022 | 12:30

Семинарът ще се проведе на 29 и 30 ноември 2022 г. в х-л Дунав Плаза в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. Бенефициент по проекта е Клуб „Икономика 2000“ – неправителствена организация в обществена полза.

Обучителният модул „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ е последният от общо трите в рамките на проекта. Той е предназначен и полезен за малки, средни и големи фирми, бизнес организации и публични институции, които имат интерес и желаят да бъдат запознати с възможностите за финансиране на проекти за кръгова икономика през новия програмен период от различни източници.

Обучението има за цел повишаване осведомеността на заинтересованите страни
относно наличните възможности за привличане на средства, усъвършенстване
познанията за подготовка на успешни проекти и укрепване на капацитета за изпълнение
и синергия на многобройни проекти в областта. По време на семинарите ще бъдат
представени основните програми на ЕС с директно кандидатстване към ЕК, Програми с
финансиране от ЕС на национално ниво, както и други финансиращи програми, имащи
отношение към елементи на кръговата икономика.

ДНЕВЕН РЕД

Първи ден
 
9:30 – 10:00 – Регистрация
10:00 – 10:30 – Откриване. Встъпителна сесия
10:30 – 11:15 – Обзор на възможностите за финасиране на проекти за кръгова икономика
11:15 – 11:30 – Кафе пауза
11:30 – 12:30 – Работа с ИСУН 
12:30 – 13:30 – Обяд в хотела
13:30 – 15:00 – Национални програми с финансиране от ЕС (Околна среда, Транспортна свързаност, Развитие на регионите, Иновации и Конкурентоспособност, Развитие на земеделието и селските райони)
15:00 – 15:30 – Кафе пауза
15:30 – 17.00 – План за възстановяване и устойчивост

Втори ден
 
9:30 – 10:00 – Регистрация
10:00 – 10:45 – Програми с директно европейско финансиране – Програма ЛАЙФ на ЕК
10:45 – 11:00 – Кафе пауза 
11:00 – 11:30 – Програми с директно европейско финансиране – Програма Хоризонт Европа и Иновационен фонд
11:30 – 12:15 – Други финансиращи програми – в това число Фонд за справедлив преход, Норвежка програма и програма INTERREG и др.
12:15 – 12:30 – Обобщаване. Попълване на кратка анкета. Закриване.

Участниците в семинарите не заплащат такса за участие. Организаторите осигуряват кафе паузи и обяд за двата дни на семинар. Други разходи, като нощувка и вечеря, не се поемат от организаторите.

За конкретни дати и място за предстоящите семинари в останалите седем града, ще
може да се информирате от сайта на Клуб „Икономика 2000“ http://www.club2000.org на
ниво „Новини“ и на сайта на ключовата инициатива по проекта „Звезден алианс за
кръгова икономика“ https://cestarseed.com на ниво „Актуално“.

Настоящата покана се отнася за семинара, който ще се проведе в град Русе, хотел
„Дунав плаза“ на 29-30 ноември 2022 г. Можете да заявите участие в семинара, като
изпратите имената на участника/ците и фирмата/организацията на ел.поща:
veronika@club2000.org, лице за контакт: Вероника Шопова.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886 434520.

Безплатно

Хотел „Дунав Плаза“

пл. „Свобода“
Русе, Русе 7000 Bulgaria
+359884507110
Вижте Място на провеждане уебсайт