Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Форум за регионална политика “Социално и включващо предприемачество”

LIAISE background

13 октомври, 2022 | 14:00 16:10

Русенска търговско-индустриална камара има удоволствието и привилегията да Ви покани за участие във форум за регионална политика – “Социално и включващо предприемачество.

Форумът ще се проведе на 13.10.2022 от 14:00 часа в конферентната зала на РТИК на бул. Цар Фердинанд 3А.

Целта му е да предостави възможност за среща на всички заинтересовани лица и субекти на социалната икономика и да предостави структуриран подход за формулиране на предложения за политики за подкрепа на социалното и включващо предприемачество, които да бъдат представени в доклад с препоръки към Европейската комисия.

Програмата на форума включва:

 14:00 – 14:30  Въведение в темата

  • Кратко представяне на проект LIASE и инициативата Better Incubation – резултати и  добри практики
  • Въведение в методологията и кратко представяне на участниците

14:30 – 14:45 Оценка на местната екосистема – слабости и преимущества

14:45 – 15:00 Кафе пауза

15:00 – 16:00 – Политики за подкрепа на социалното и включващо предприемачество

 Дискусии в малки групи

Формулиране на предложения за политики

16:00 – 16:10 Заключения и нетуъркинг

Форматът на събитието е интерактивен и ще даде възможност на участниците да споделят своя експертен опит, да намерят решения на общи проблеми и да поставят началото на нови партньорства.

Надяваме се да откликнете на нашата покана. За целта моля попълнете следната регистрационна форма –  не по-късно от 10.10.2022.

За участие във форума са поканени – представители на институциите, неправителствения сектор, образованието, инвеститори, традиционния и социалния бизнес и организации представляващи интересите на различни уязвими групи. Възможно е участие на повече от един представител на организация в случай на интерес и налични свободни места.
При въпроси и нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас:

телефон 0889160487 – лице за контакт – Десислава Димитрова

Форумът се осъществява в рамките на инициативата Better Incaution като част от проект LIASE.

Проект LIAISE има за цел да постигне положителна промяна в предприемаческата „екосистема“, като приближи услугите за бизнес инкубация и бизнес подкрепа до цялото общество. Основен приоритет на проекта е да насърчи предприемачеството като средство за пълноценно включване и самостоятелната заетост на уязвимите групи. LIAISE Linking Incubation Actors за приобщаващо и социално предприемачество е програма за обмен на опит и знания, която се осъществява в партньорство от  Мрежата на европейските бизнес иновационни центрове (EBN), Impact Hub и Европейската асоциация за венчър филантропия (EVPA),  и е финансирана от Европейската комисия (DG EMPL – EaSI)).

Безплатно

Русенска търговско-индустриална камара

+35982825875

Русенска търговско-индустриална камара

бул. "Цар Фердинанд" 3A
Русе, Русе 7000 Bulgaria
+35982825875