Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Покана за участие в семинар „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“, гр. Русе

Кръговата икономика – добри практики

12 май, 2022 @ 10:00 17:00

Семинарът ще се проведе на 12 май 2022 г. в х-л Дунав Плаза в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. Бенефициент по проекта е Клуб „Икономика 2000“ – неправителствена организация в обществена полза.

Обученията се провеждат в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян.  

Обучителните семинари са в три самостоятелни модула, по един семинар за всеки модул във всеки от посочените градове, посветени на: 

−       Зелената сделка, принципите на кръговата икономика и очакваното законодателство в първия модул „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“

−       Най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика в държавите членки на ЕС и други държави във втория модул „Кръгова икономика – добри практики“;  

−       Възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес  проекти  в третия модул „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти.  

За участие в семинарите не се дължи такса или каквото и да е друго плащане.

Настоящата покана се отнася за петия семинар от първия обучителен модул „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“, който ще се проведе в град Русе на 12 май 2022 г. 

Графикът за провеждане може да бъде открит на сайта  на Клуб Икономика 2000 http://www.club2000.org/bg/home.html и на сайта на ключова инициатива по проекта „Звезден алианс за кръгова икономика“  https://cestarseed.com/ , ниво „Актуално“.

Заявки за участие в семинара  можете да подадете заявка на е-мейл:  veronika@club2000.org  В заявката посочете име на участника и фирмата/организацията.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886 434520.

Русенска търговско-индустриална камара вярва, че бизнесът от региона и други заинтересовани страни ще бъдат активни!

Хотел „Дунав Плаза“

пл. „Свобода“
Русе, Русе 7000 Bulgaria
+359884507110
Вижте Място на провеждане уебсайт