Зарежда събития
  • Това събитие е минало събитие.

« Всички събития

Smart Energy Expo II издание

Smart Energy Expo II издание

25 май, 2023 | 8:00 28 май, 2023 | 17:00

Подготовката за SMART ENERGY EXPO 2023 обявява развитието на събитието на по-високо ниво от първото издание, като платформата на проявата отваря няколко нива на работа, както на национално, така и на разширено ниво, с международно участие.

Планирано да се проведе между 25 и 28 май 2023 г. в изложбения павилион Констанца, събитието SMART ENERGY EXPO 2023 е обявено като идеалната платформа, чрез която компаниите могат да популяризират своите продукти, технологии или услуги, особено в областта на интелигентната енергия (Smart Енергия) или свързани.

Събитието ще събере значителен брой изложители, които ще имат възможност да представят своите продукти и решения в областта на възобновяемата енергия, компоненти за фотоволтаични системи, фотоволтаични панели, инвертори, измервателни уреди, панели, но също така и зарядни станции за електрически автомобили, решения за осветление и електроснабдяване, независими от конвенционалната мрежа, за по-ефективно потребление на електроенергия и топлинна енергия с помощта на интелигентни домашни устройства и др.

Чрез динамичен дневен ред изложителите ще имат най-добрите възможности да представят своите продукти и решения в областта на възобновяемата енергия, компоненти за фотоволтаични системи, фотоволтаични панели, инвертори, измервателни уреди, електрически табла, зарядни станции за електрически автомобили, решения за осветление и електричество и доставка на топлинна енергия с помощта на интелигентни домашни устройства, но също и производители на енергия от конвенционални източници, които представят идентифицираните решения за улесняване на достъпа до зеления преход.

Както се случи на изданието през 2022 г., по време на събитието ще бъдат планирани дебати по теми като невъзстановими източници на финансиране за енергийна ефективност, цифровизация и устойчива градска мобилност, енергиен преход в публичното пространство, енергийна ефективност и ефективност на разходите на компаниите, енергия сигурност и геостратегия.

В рамките на SMART ENERGY EXPO 2023 важна роля ще бъде дадена на публичните дебати под формата на семинари, които ще доведат енергийния сектор на една маса с публичния сектор и неправителствената и академична среда в опит да се идентифицират най-добрите решения за постигане на целите за декарбонизация, определени на ниво Европейски съюз.

SMART ENERGY EXPO 2023 ще се проведе в рамките на партньорството, посветено на пилотното издание, между Камарата на търговията, промишлеността, навигацията и селското стопанство в Констанца заедно с Асоциацията за устойчиво развитие на окръг Констанца, Асоциацията за регионално развитие и европейски политики, в партньорство с Окръжен съвет на Констанца.

€150

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

+40 241 619 854

Вижте уебсайта на Организатор

Pavilionul Expoziţional Constanţa

Bulevardul Mamaia 331A
Constanța, 900001 Romania
+40 241 484 701
Вижте Място на провеждане уебсайт