Експрес Сервиз-ООД ООД

Експрес Сервиз-ООД ООД

Експрес Сервиз ООД, със седалище в Русе, продължава богатата история на локомотивното производство и ремонт в България, водеща началото си от 1866 година. След прехода от ЛВЗ „Васил Коларов“, компанията е успяла да се преобрази и отново да се утвърди като водещ национален център за ремонт и производство на локомотиви. Съчетавайки дългогодишен опит с модерни…

Край на съдържанието

Край на съдържанието