Идеал ООД

Идеал ООД

Фирма “Идеал” ООД има над 25-годишен опит в сферите на проектиране, изработване, доставка и монтаж на хладилна и климатична техника, газови и отоплителни инсталации. Тяхната основна дейност е разделена в две направления: Притежават лиценз за дейност от Българска Браншова Камара Машиностроене Документ за правоспособност № 043 от 05 април 2011 г. за извършване на монтаж,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието