Агракомерс ЕООД

ЕИК: 827206986

apetito@mbox.contact.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Обработка на селскостопански земи, зърно и семепроизводство, консервна промишленост, търговия със селскостопански произведения, химически торове и препарати, внос, износ, търговско посредничество. Допълнителен предмет на дейност- превоз на хора, животни и товари със собствен и нает превоз в страната и чужбина – международен транспорт.

За връзка с фирма Агракомерс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.