Агритрейд – БГ ООД

ЕИК: 200325316

office@agritrade-bg.com

Агритрейд - БГ ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия със селскостопанска техника, производство и търговия в страната и чужбина с всички видове промишлени и селскостопански произведения, маркетинг, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерство, туристически услуги, както и всички разрешени от закона дейности, а когато за упражняването им е необходимо разрешение/лиценз, след снабдяване с такова за съответните дейности, за които се изисква.

За връзка с фирма Агритрейд – БГ ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.