Ай Пи Ай Стийл ЕАД

ЕИК: 117690425

Ай Пи Ай Стийл ЕАД

Предмет на дейност: Дистрибуция и преработване на стомана, внос и износ на стомана и продукти от стомана, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България; производство и дистрибуция на студеновалцовани (СR) и алуминиеви тръби, тръбопроводи и профили (кухи) с правоъгълно сечение няма да бъде предмет на дейност на дружеството.

За връзка с фирма Ай Пи Ай Стийл ЕАД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.