Ай Пи Ен ООД

ЕИК: 827219713

ipn@elit.rousse.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности, изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване по установения в закона ред.