Алена Трейдинг ООД

ЕИК: 117689907

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване, по установения в закона, ред.

За връзка с фирма Алена Трейдинг ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.