Антоан Вилл ЕООД

ЕИК: 117085223

office@antoanvill.com

Антоан Вилл ЕООД

Предмет на дейност: Производство на дамска и мъжка конфекция и търговия на дребно и едро с нея в страната и чужбина, външноикономическа дейност, внос, износ, търговия на едро и дребно в страната с различни видове стоки, незабранени със закон, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми и лица в страната и чужбина, мениджмънт, ноу – хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, импресарска дейност, хотелиерство, ресторантъорство, международен туризъм, транспортна дейност, международна спедиция.

За връзка с фирма Антоан Вилл ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.