Арев Трейдинг ЕООД

ЕИК: 117606263

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия на шивашката промишленост, посредничество при сделки в шивашкия бранш; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени и битови стоки и изделия в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица; транспортни и спедиторски услуги, строителни услуги, посреднически и комисионерски услуги; складови сделки; всички други дейности незабранени от закона.

За връзка с фирма Арев Трейдинг ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.