Арена Медиа ЕООД

ЕИК: 117664733

news@arenamedia.net

Арена Медиа ЕООД

Предмет на дейност: Създаване и излъчване на радио и тв програми, туристическа и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, търговия с произведения на изкуството, изложбена дейност, организиране и провеждане на маркетингови и социологически проучвания, създаване и продажба на сценично музикални и художествени произведения, създаване на софтуерни и мултимедийни продукти, доставка и разпространение на интернет услуги, пренос на данни. Създаване и експлоатация на зали за компютърни игри и публичен достъп до интернет.

За връзка с фирма Арена Медиа ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.