Аристон-С ООД

ЕИК: 117013156

office@ariston-s.com

Аристон-С ООД

Предмет на дейност: Шивашка дейност, търговия на едро и дребно с различни видове стоки в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, плетачество и производство на всички стоки за бита, автосервизни услуги, дизайнерство, маркетинг, търговско посредничество, търговско представителство и търговия със строителни материали, строителна дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантъорство, консултантска, рекламна, издателска дейност, проектиране, спедиторски и туристически услуги, ремонтна и сервизна дейност.

За връзка с фирма Аристон-С ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.