Арх Инженеринг ООД

ЕИК: 117080589

arhingbg@yahoo.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектантска и строително-ремонтна дейност; рекламна дейност; ресторантъорство, хотелиерство и туристически услуги; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; търговско посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

За връзка с фирма Арх Инженеринг ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.