Асо ЕООД

ЕИК: 117116793

office@aso-ruse.com

Асо ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, разработване, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, вътрешна и външна търговия, експорт, реекспорт, бартерни сделки, търговия със стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резревни части, машини и апарати, комисионна търговия, посредничество, представителсво и агенство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, транспортни, таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, товаро-разтоварна дейност, разкриване и ескплоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения, рекламна дейност и маркетинг. Допълнителен предмет на дейност: организиране на курсове компютърно счетводство, обучение. Допълнителен предмет на дейност: изготвяне и заверка на годишни счетоводни отчети.

За връзка с фирма Асо ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.