Атлантис ЕООД

ЕИК: 117028852

atlantis@mlnk.net

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката, хранително – вкусовата промишленост и селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и търговско представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантъорство и хотелиерство, оказион, таксиметрова дейност превоз на пътници и товари в страната и чужбина, реклама, туристическа дейност в страната и чужбина, автосервизна дейност и битови услуги за населението, строителство, сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост, организиране и експлоатция на заведения с развлекателни и електронни игри и игрални автомати, обмен на валута след получаване на лиценз, търговия с ловно оръжие след получаване на лиценз, производство и търговия с химически продукти и перилни препарати, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки със стоки и услуги от предмета на дейност, както и с метали и течни горива.

За връзка с фирма Атлантис ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.