Ауторент Юръп ООД

ЕИК: 204876199

Ауторент Юръп ООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, посреднически услуги в областта на транспорта, отдаване на автомобили под наем, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

За връзка с фирма Ауторент Юръп ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.