А.Л. Филтър ЕАД

ЕИК: 205922596

alfilterbg@algroup.com

А.Л. Филтър ЕАД

Предмет на дейност: Производство и покупко-продажба на всички видове автомобилни и промишлени филтри и други промишлени изделия; търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; маркетингови проучвания.