Балкантурс ЕООД

ЕИК: 117606053

office@balkantours-bg.com

Балкантурс ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство в т.ч. и корабно на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговско представителство и посредничество, кетъринг, агентура, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и предприемаческа дейност в областта на архитектурата, строителството и градоустройството, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги и лизинг.

За връзка с фирма Балкантурс ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.