Балмет ООД

ЕИК: 117653925

Балмет ООД

Предмет на дейност: Покупка и търговия на черни и цветни метали от физически и юридически лица при спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове за извършване на посочените вид дейности и след извършването на съответната изискуема регистрация, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност по предвидения от българското законодателство ред, дистрибуторски и комисионни услуги, транспортни услуги със собствени и наети транспортни средства, отдаване под наем на транспортни средства на трети лица, включително и при условията на финансово обвързан лизинг, складова дейност, строителна дейност.

За връзка с фирма Балмет ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.