Барса АД

ЕИК: 117083560

Company placeholder

Предмет на дейност: Организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, казина и играта „бинго“ /след надлежно разрешение/; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; производство, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на чужди фирми в България, внос и износ на произведения на леката, хранително – вкусовата и битовата промишленост, хотелиерство, ресторантъорство, транспортни и туристически услуги в страната и чужбина, консултантска и маркетингова дейност, предприемачество, реекспорт; производство на игрални автомати и съоръжения за хазартни игри.

За връзка с фирма Барса АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.