Бенилу ЕООД

ЕИК: 201933182

benilu.ood@gmail.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба, производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, консултантска, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска, реекспорт – дейности, финансова и счетоводна дейност, търговско представителство, бартерни сделки, разрешени от закона, превозна, транспортна, хотелиерска, туристическа, рекламна и издателска дейности, забавни и развлекателни игри, програмна, информационна, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, туристическа, туроператорска, воден, въздушен, пътен международен транспорт.

За връзка с фирма Бенилу ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.