Берус ООД

ЕИК: 827184080

Берус ООД

Предмет на дейност: Комплексни, сервизни, ремонтно-технически и механизирани селскостопански, животновъдни, мелиоративни, проектантски, инженеро-внедрителски, конструкторски, транспортни и строително – монтажни услуги, производство на резервни части, уреди и агрегати, металолеене, търговска дейност в страната и чужбина, производство и реализация ha земеделска продукция.

За връзка с фирма Берус ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.