Бетуна ЕООД

ЕИК: 206100205

betuna98@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Фризъорски услуги, козметични услуги, маникюр, педикюр, грим, шивашка дейност- собствено производство и ишлеме, вътрешна и външна търговия с машини, резервни части и консумативи за тях; производство на машини и резервни части за тях; вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки, селскостопанска продукция, недвижими имоти и други, включително продукти на интелектуалната собственост, бартерни сделки, лизингова дейност; издателска дейност; образователна дейност-организиране на обучения и квалификации; производство и преработка на промишлени и непромишлени стоки и изделия; посреднически и комисионерска дейност; търговско представителство; строителна и проектантски дейности; създаване и поддържане на софтуерни продукти; поддръжка на хардуер; транспортна и спедиторска дейност на пътници и товари, включително международни, митническо представителство; складова дейност в страната и чужбина; консултантска дейност, провеждане на курсове и обучения; ресторантъорство, хотелиерство и туризъм; услуги за бита, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, като лицензионни дейности се упражняват след получав ане на съответния лиценз.

За връзка с фирма Бетуна ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.