Болид ЕООД

ЕИК: 827145825

bolid_rs@abv.bg

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки, външна и вътрешна търговия с горива, нефт и нефтопродукти, въглища, руди и метали, производство и търговия със сладкарски изделия и безалкохолни напитки, разкриване на заведения за обществено хранене, хотелиерство и ресторантъорство, международен и вътрешен туризъм, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, лизинг, ноу-хау, производство и търговия с програмни продукти, спедиторска дейност, информационни, счетоводни, преводачески и технически услуги, сервиз на елктронна и електро апаратура, физическа охрана на лица и имущество, търговско посредничество, представителство и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импресарска дейност, строителство и строително ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на филми, видео и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и търговия с нови и употребявани автомобили и резервни части, автосервиз, внос, износ, търговия и сервиз на селскостопанска техника.

За връзка с фирма Болид ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.