Бони Месокомбинат Русе АД

ЕИК: 110507889

bonruse@boniholding.com

Месокомбинат Русе АД

Предмет на дейност: Производство и търговска реализация на меса и месни произведения от всякакъв вид и асортимент; производство и търговска реализация на месни консерви; търговия със селскостопански продукти от растителен и животински произход; външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; вътрешнотърговски сделки с хранителни и нехранителни продукти; посредничество, агенство и представителство /без процесуално/ на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина; сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях; транспортни и спедиторски услуги; осъществяване на всякаква друга стопанска и търговска дейност, която не е нормативно забранена.

За връзка с фирма Бони Месокомбинат Русе АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.