Боряна ООД

ЕИК: 117114301

Боряна ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на стоки на леката, хранително – вкусовата и битова промишленост, строителни материали, консултантска и маркетингова дейност, предприемачество, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на чуждестранни фирми в българия, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия със занаятчийски произведения и произведения на изкуството и всякакви други дейности и услуги незабранени със закон.

За връзка с фирма Боряна ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.