Бостик България ЕООД

ЕИК: 117100981

officebg@bostik.com

Бостик България ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки в страната и чужбина, търговия с химически продукти и консумативи за химическата промишленост, търговия с произведения на изкуствата, търговия със стоки на консигнация, внос и износ, транспорт в страната и чужбина, туризъм, бартерни сделки, представителство и посредничество, реклама, консултантска дейност, комисионна дейност.

За връзка с фирма Бостик България ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.