Браво Спед ООД

ЕИК: 117526486

Company placeholder

Предмет на дейност: Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, представителство /включително представителство пред митница/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, извършване на устни и писмени преводи и услуги във връзка с легализацията на документи, административноправни и всякакви други услуги незабранени с нормативен акт, външна и вътрешна търговия, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, лизингова, хотелиерска и ресторантъорска, превозна, туристическа, рекламна, строително-ремонтна и всякакви други дейности и услуги незабранени със закон.

За връзка с фирма Браво Спед ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.