Брани-90 – Божидар Антонов ЕТ

ЕИК: 117027800

Company placeholder

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен илиобработен вид, ценни книги, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности, търговско посредничество и представителство, сервизна дейност, вулканизация, разносна търговия, оказион и антиквариат, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и предоставяне на услуги,производство на филми, видео и звуко записи, покупки, продажби, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, внос и износ.

За връзка с фирма Брани-90 – Божидар Антонов ЕТ, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.