Брани-90 ООД

ЕИК: 117622470

Брани-90 ООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и чужбина, туристическа дейност в страната и чужбина, сервизна дейност, вулканизация, разносна търговия, оказион и антиквариат, валутни сделки, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и предоставяне на услуги, производство на филми, видео и звукозаписи, покупки, продажби, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, внос и износ, разкриване и експлоатация на електронни, компютърни игрални зали, експлоатация на автомивка, технически прегледи на леки и товарни автомобили.

За връзка с фирма Брани-90 ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.