БТБ Логистик ЕООД

ЕИК: 117607237

btblogistik@btbulgaria.com

БТБ Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Спедиторска и превозна дейност в страната и чужбина, логистика, митнически услуги, отдаване на складова площ, вътрешно и външнотърговска дейност, ноу-хау, специфични операции, транзитни и бартерни сделки, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, лизинг, лицензии, рекламни и транспортни услуги на физически и юридически чуждестранни и местни лица, отдаване на автомобили под наем, валутна търговия в страната и чужбина, представителство на физически и юридически лица /без процесуално представителство/, посредническа, пласментно-снабдителска, проучвателна, консултантска, инвестиционна, инженерингова, маркетингова, строително-монтажна, сервизна дейност в страната и чужбина, ресторантъорство, производство и продажба на промишлени и хранителни стоки, стопанска дейност в свободните митнически зони, събиране и преработка на вторични суровини, покупко-продажба и отдаване под наем на всякакъв вид разрешени от закона движими и недвижими вещи, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организиране на симпозиуми и изложби, извършване на преводи и легализация, както и всички дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма БТБ Логистик ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.