БТБ Трейд ЕООД

ЕИК: 117693318

info@btbulgaria.com

Company placeholder

Предмет на дейност: Консултантски и рекламни услуги на физически и юридически чуждестранни и местни лица, представителство на физически и юридически лица/без процесуално представителство/, стопанска дейност в свободните митнически зони, покупко-продажби и отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, организиране на симпозиуми, изложби и спортни мероприятия, участие в национални и международни благотворителни инициативи, извършване на преводи и легализации, както и всички дейности, незабранени от закона.

За връзка с фирма БТБ Трейд ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.