Булагротрейд-Частна Компания ЕООД

ЕИК: 827116791

Company placeholder

Предмет на дейност: Производство, изкупуване и преработка на млечни произведения; търговия в страната и чужбина; транспортна и рекламна дейност; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговски обекти; изграждане на малки и средни предприятия за преработка на мляко и млечни продукти. Предприятия за преработка на мляко и млечни продукти.

За връзка с фирма Булагротрейд-Частна Компания ЕООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.