Булмаркет Груп АД

ЕИК: 206523909

office@bulmarket.bg

Булмаркет Груп АД

Компанията Булмаркет ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро на горива Булмаркет ДМ ЕООД бързо се нарежда сред първите 100 водещи компании в България. Развива се активно не само на местния пазар, но и в Румъния, Сърбия, Македония и страните от ЕС, като заема все по-значителен дял на пазара.

Булмаркет ДМ ЕООД е първият частен железопътен превозвач в България. Притежава лиценз за извършване на железопътен транспорт от 21 октомври 2005 г. за превоз на товари по цялата железопътна мрежа в Република България. Компанията е собственик на речно пристанище и многофункционален терминал, който е единствен като възможности в България и включва трите вида транспорт – Ж.П., авто и воден, свързани с обща газопроводна и продуктопроводна мрежа, със складово стопанство и обслужващи помпено-компресорни станции.

Булмаркет ДМ ЕООД разполага със няколко терминала за газ и нефтопродукти в България и Румъния, като част от доставките до тях се извършват по река и море.

Ключовата позиция на компанията за икономиката на региона и страната е безспорна и затова успешно се наложи на пазара за алтернативните горива – LPG, CNG, LNG.

В следващите пет години компанията Булмаркет ДМ ЕООД планира сериозни инвестиции и в съществуващите и в предстоящите за изграждане производства, така че те да бъдат щадящи за околната среда.

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“