Булмаркет Груп АД

ЕИК: 206523909

office@bulmarket.bg

Булмаркет Груп АД

Булмаркет Груп АД е водеща компания в България, която притежава над 20 дъщерни дружества, работещи в различни сектори на икономиката. С над 1400 служители, фирмата е структурирана в две основни направления, които се допълват взаимно – търговия с минерални горива и логистика, и производство и търговия на биодизел, фармацевтичен глицерин и свързани продукти. Под шапката на Булмаркет Груп попадат някои от най-престижните имена в бранша като „Булмаркет ДМ“, „Булмаркет рейл карго“, „Булмаркет автотранспорт“ и „Порт Булмаркет“.

Второто направление на групата е фокусирано върху производството и търговията на биодизел, фармацевтичен глицерин и други свързани продукти. Компанията притежава и управлява няколко завода за биодизел и фармацевтичен глицерин, както и заводи за сурови растителни масла и шрот, които са пионери в своите области. Тези заводи не само произвеждат качествени продукти, но и допринасят значително за развитието на биотехнологичния сектор в страната.

Групата се отличава със своя впечатляващ пазарен успех и е известна със своето активно присъствие в търговията на биодизел в Европа. През последните години, „Астра биоплант“ – ключова компания в групата, се нарежда сред водещите търговци на биодизел в Европа. Този успех подчертава значението на компанията на европейския и световния пазар и допринася за нейното утвърждаване като лидер в индустрията.

В допълнение, Булмаркет Груп АД заема значима позиция в сферата на транспорта и логистиката в България, като е вторият по големина превозвач в страната и притежава значителен дял от пазара. С активна експанзия в съседните страни, компанията се стреми да разшири своя пазарен дял и присъствие в региона. Това включва значителни инвестиции в инфраструктура и технологии, както и развитието на многофункционален терминал в най-голямото частно пристанище на река Дунав в България, което е собственост на групата. Булмаркет Груп АД продължава да разширява своя бизнес хоризонт, укрепвайки своята позиция като водещ играч на българския и международен пазар.

За връзка с фирма Булмаркет Груп АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.